انجام پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد چقدر طول می کشد؟

بطور متوسط نگارش پروپوزال مقاطع کارشناسی ارشد حدود ده روز تا دو هفته زمان می خواهد اما با توجه به ظرفیتهای موجود در مجتمع آموزشی پژوهشی تحصیلات تکمیلی؛ ما می توانیم در موارد خاص این زمان را به حداقل ممکن برسانیم.

برای دریافت مشاوره و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید کلیک کنید