مراحل انجام پایان نامه چگونه است؟

اغلب پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد دارای مراحل مشابهی هستند. ابتدا باید موضوع و عنوان مناسبی برای پژوهش (پایان نامه) انتخاب شود و بعد از تایید نهایی موضوع؛ پروپوزال نوشته خواهد شد. پروپوزال باید به تصویب شورای آموزشی دانشگاه برسد تا دانشجو اجازه یابد فصلهای پایان نامه را آغاز کند.

بعد از تصویب پروپوزال؛ نگارش فصلهای پایان نامه انجام می شود که معمولا پایان نامه های مقطع ارشد در 5 فصل تنظیم و ارائه می شوند.

برای دریافت مشاوره و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید کلیک کنید