پشتیبانی شما از دانشجویان در چه حدی است؟

پشتیبانی مجتمع تحصیلات تکمیلی از دانشجویانی که کارشان را به این مرکز محول کرده اند بصورت کامل و تمام وقت انجام می شود. ما از انتخاب موضوع تا جلسه دفاع از پایان نامه پشتیبان شما هستیم. با شروع کار شما؛ پشتیبانی مجتمع آغاز می شود و تا دفاع موفقیت آمیز از پایان نامه ادامه می یابد.

برای دریافت مشاوره و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید کلیک کنید