آیا در خلال انجام پایان نامه ام، می توانم مستقیم با محققین و مشاورین مجتمع صحبت داشته باشم

بله حتما.
قطعا لازم هست در مراحل مختلف پایان نامه تان در ارتباط مستقیم با پژوهشگر باشید و سوالات و ابهامات احتمالی خودتان را با اساتید برجسته در میان بگذارید و آموزش ببینید. این ارتباط می تواند از طریق تلگرام، تلفن یا حتی حضوری باشد.

هدف ما چیزی جز موفقیت شما در دفاع از پایان نامه تان نیست

برای دریافت مشاوره و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید کلیک کنید