اگر از خدمات شما در جهت انجام پایان نامه ام استفاده کنم و استاد راهنما اصلاحاتی را در پایان نامه مطرح کنند.

اساسا وظیفه ذاتی اساتید محترم راهنما، تعیین ایرادات احتمالی پایان نامه ها است. گاها حتی اگر بهترین پایان نامه را هم نوشته و با دقت ارائه کنید، دور از انتظار نیست که باز هم اساتید ایراداتی را نسبت به کار شما مطرح کنند. مهم این است که اطمینان داشته باشید ما تمام نظرات استاد راهنما را به دقت در پایان نامه تان اعمال می کنیم تا جاییکه کار نهایی مورد تایید قطعی و کامل استاد راهنمای محترم قرار بگیرد و با رضایت کامل به شما اجازه دفاع بدهند.

برای دریافت مشاوره و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید کلیک کنید