من مایل هستم برای قسمتی از پایان نامه ام از خدمات مشاوره شما استفاده کنم

این امکان در مجتمع تحصیلات تکمیلی وجود دارد تا دانشجویان حتی مشاوره بخشی از پایان نامه شان را به ما محول کنند. بنابراین دغدغه ای از این جهات نداشته باشید و سعی کنید تا جای ممکن؛ خودتان نسبت به تکمیل بخشهای مختلف پایان نامه اقدام کنید و چنانچه در مرحله ای به مشکل برخوردید می توانید از خدمات موسسه استفاده نمایید.

برای دریافت مشاوره و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید کلیک کنید